Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SLOVENŠČINA 1
i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij

Avtorice:
mag. Klementina Podvršnik, Marijana Klemenčič Glavica, dr. Nataša Kralj, Mateja Črv Sužnik

Urednica: mag. Klementina Podvršnik

Tehnične risbe: Clker.com, Freewordlmaps.net, Open Clipart, Maja Kosmač Zamuda, Saško Glavica, D-maps.com idr.
Fotografije: Wikimedia Commons, Saško Glavica, Uroš Špindler, Minca Šegula, Mateja Sužnikidr.
Zvočni posnetki in video: Klementina Podvršnik, Ka.Pe, Saško Glavica, Tina Antončič


Strokovni recenzenti: dr. Jerca Vogel, dr. Igor Saksida, dr. Miran Hladnik
Recenzentka praktičarka: dr. Renata Čampelj Jurečič
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: Marta Rubin
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Mateja Črv Sužnik

Izvedba projekta: Ka.Pe. - izobraževanje in storitve, Klementina Podvršnik, s. p.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna


ISBN 978-961-03-0265-0

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj

Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji, dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/78 o potrditvi učbenika Slovenščina 1, i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ441/442