Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Predstavitev naprave

Predstavljaj si, da tvoja babica razmišlja o tem, da bi se v okviru medgeneracijskega sodelovanja vpisala na računalniški tečaj. V zgibanki piše, da se bodo udeleženci tečaja na prvi uri naučili delati z miško. Kako bi ji predstavil, kaj je računalniška miška?

Katero besedilo bi tvoril?

Preberi besedilo.

Označi, katere tri sestavne dele ima prvi del predstavitve.

Predmet se po navadi predstavlja tako, da se opiše. Pogosto pa so opisu dodani še pripoved o nastanku in razvoju naprave, razlaga in utemeljitev delovanja naprave, komentar pomena naprave idr.

Katere podatke in v kakšni obliki podaja drugi del predstavitve?

Avtor besedila piše objektivno.

Drži. Ne drži.

Predstavitev predmeta sestavljajo podatki o:

zunanjem videzu predmeta: barva, velikost, teža, merske enote z natančnimi številskimi izrazi (cm, kg, l, km/h, MB),

sestavi, namestitvi (položaju), delovanju oz. namembnosti (tudi za posamezne dele predmeta), lahko pa tudi o

zgodovini predmeta: kdaj in kje se je prvič pojavil, kako se je razvijal od izuma/iznajdbe do danes,

vzrokih za nastanek ali posledicah njegovega obstajanja: zakaj je nastal, k čemu je prispeval, kaj se je z njegovo uporabo izboljšalo.

 

Predstavitev predmetov ali naprav je po navadi objektivna, saj pisci želijo podati njihovo resnično in natančno podobo. Objektivni opis naprave se imenuje tudi tehnični opis. 

Kaj bi k predstavitvi prispevala spodnja slika?

<NAZAJ
>NAPREJ192/442