Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Intervju

Ponovi, na katera dva načina se ljudje sporazumevamo.

Ko ugotoviš, ali je v trditvi zapisana značilnost eno- ali dvogovornih besedil, prenesi trditve na ustrezen list.Pri besednem sporazumevanju nastane besedilo. Navedi tri njegove značilnosti.
1.
2.

3.

Vsako besedno sporočilo je besedilo.

Drži. Ne drži.

Kdaj je dvogovorno sporazumevanje uspešno?

Reši rebus, tako da klikneš na posamezne slike (ali črtice) in v nastali okvirček vpišeš manjkajoče črke.Kaj veš o rešitvi tega rebusa?

 

<NAZAJ
>NAPREJ155/442