Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Knjižni jezik

V katerem jeziku se sporazumevamo?

Kako govorimo doma, v šoli, s profesorji, s prijatelji ...? Govorimo enako "čisto" slovenščino kot na primer novinar pri branju poročil?

Označi, v katerih okoliščinah in s katerimi sogovorci je treba uporabiti knjižni jezik.

Kako se počutiš ob uradnem opravku z uradno osebo? Si sproščen? Kako razpoloženje vpliva na sporazumevanje? Pojasni.

Ali ob govornem stiku z neznanci izbiraš drugačne besede kot z znanci?

Kako bi poimenoval zvrsti jezika, ki so povezane z družbenimi (socialnimi) okoliščinami?

Kaj misliš, od česa je odvisna izbira zvrsti?

Socialne zvrsti slovenskega jezika

V različnih okoliščinah izbiramo različne zvrsti slovenskega jezika. Drugače govorimo med družinskimi člani, drugače s prijatelji in znanci, med neznanimi ljudmi izberemo drugačne besede. Pri izbiri je pomembno tudi, ali je človek odrasel ali govorimo z otrokom. Prav poseben odnos do jezika pa imamo pri tvorjenju besedil, ki so namenjena javnosti.

Izbira socialne zvrsti je odvisna od okoliščin oz. od govornega položaja, pri čemer upoštevamo naslovnikovo starost, njegovo izobrazbo in poklic pa tudi pokrajinsko pripadnost in družbeni položaj. Pri sporazumevanju navežemo stik in vzpostavimo komunikacijski odnos. Med sogovorcema se lahko pojavijo različni odnosi: naklonjeni ali nenaklonjeni. Negativni sogovorčevi odzivi lahko sporazumevanje omogočijo ali celo prekinejo.

<NAZAJ
>NAPREJ14/442