Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Literarne zvrsti

Naslove besedil prenesi na ustrezen list.Si imel pri razvrščanju naslovov kaj težav? Zakaj?

Ponovi, kakšna je razlika med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili.

H katerim zvrstem sodijo umetnostna besedila? Dopiši, katera so še druga besedila, ki sodijo v to skupino, in po čem se ločijo.

Reši rebus. Klikni na posamične slike, in ko se okoli črtic pojavi okvirček, vtipkaj črke.Kaj veš o pojmih v rešitvi rebusa?

Pripiši, v katero literarno zvrst spadajo književna dela.

A. T. Linhart: Županova Micka

Simon Gregorčič: Soči
Fran Levstik: Martin Krpan

<NAZAJ
>NAPREJ223/442