Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Jezik

Če imaš domačo žival, pripoveduj o njenem sporazumevanju s sorodnimi živalmi in z lastnikom.

Sporazumevanje živali

Živali se sporazumevajo z oglašanjem, ovohavanjem, dotikanjem ... Pošiljajo si vidna in slušna sporočila. Še posebno zanimivi so odkriti primeri živali, ki se sporazumevajo z infrazvočnimi sporočili, npr. povodni konji, krokodili in nosorogi. Tudi sloni se oglašajo z infrazvoki (s frekvencami med 14 in 24 Hz; človekovo uho pa povprečno zaznava zvoke med 20 in 20.000 Hz). To jim omogoča, da lahko črede, ki so razpršene po zelo velikem območju, uskladijo svoja potovanja. 


Dolgo časa je veljalo prepričanje, da so žirafe neme, saj živijo na prostranih območjih, so zelo visoke in ne potrebujejo glasovnega sporazumevanja. Vendar se za medsebojna opozorila na nevarnosti oglašajo z nizkofrekvenčnimi glasovi, ki jih plenilci in ljudje ne slišijo. 

Ljudje pa se sporazumevamo na različne načine. Katere dejavnosti pri tem opravljamo?

Poznaš modrost, ki jo vsebuje izrek?

"Beseda je obleka duše." (Seneka)

Razloži jo.

Vsi smo že slišali pregovor: "Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš." Poznaš še kateri pregovor o jeziku? Pomagaj si s spletnim iskanjem in s SSKJ.

Ljudje se sporazumevamo na različne načine, nekateri tudi z molkom. Razmisli, kaj vse lahko v sporazumevanju pomeni molčanje?

Tudi o molku v sporazumevanju obstajajo pregovori. Se spomniš katerega?

Sporazumevanje (komuniciranje) je sestavni del življenja. Človek je družbeno in družabno bitje, zato ne more živeti sam, ne da bi se sporazumeval z drugimi ljudmi. S sporazumevanjem spoznava svet, v katerem živi, druge ljudi in sebe samega (spreminja svoja stališča, navade, vrednote, vedenje ...). Ljudje se naučijo govoriti in se sporazumevati s svojimi bližnjimi že v prvih letih življenja. Sporazumevajo se z govorjenjem, branjem, pisanjem in poslušanjem.

komunicirati – lat. communicare, sporazumevati se

<NAZAJ
>NAPREJ1/442