Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Antična komedija

Oglej si album slik in se opredeli do likov in okoliščin, v katere so postavljeni. Kaj se ti zdi smešno in zakaj? Katere podobe zbujajo občutke groze, tesnobe ali nelagodnosti? Utemelji.

Kako imenujemo komedijo z domačim izrazom?

Oglej si, kaj je značilno za antično komedijo.

Kaj je značilno za staro komedijo in kaj za novo?

Stari Grki so tragedije in komedije uprizarjali na dionizijah. Tragedi so se predstavili s tremi tragedijami, komediografi pa z eno komedijo.

Razmisli, zakaj je bila tragedija dolga stoletja bolj cenjena od komedije.

<NAZAJ
>NAPREJ252/442