Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Branje enogovornih besedil

Kako lahko sprejemamo besedila?

1. možnost

2. možnost

Branje enogovornih in tudi dvogovornih (pobudnih ali odzivnih) besedil je sprejemanje besedil. Je zahtevna dejavnost (ni dovolj le poznavanje črk, ampak vključuje razumevanje besed, povedi in besedil; sledenje vsebini, ločevanje bistvenih podatkov od nebistvenih, "branje med vrsticami", presojanje ...), ki jo usvojimo z večletnim sistematičnim učenjem.

Preberi naslednja štiri besedila.

Ali si vsa štiri besedila prebral z enakim namenom? Utemelji odgovor.

Izrazi svoje doživljanje zapisanega odlomka iz umetnostnega besedila in ga poskušaj umestiti v sobesedilo.

Iz katerega obdobja je navedeno umetnostno besedilo?

Kako beremo umetnostna besedila in kako neumetnostna?

Bi bil pri branju voznega reda učinkovit, če bi prebral in si zapomnil vse številke vlakov, kdaj odpeljejo z začetne postaje, kdaj prispejo na končno postajo in koliko časa trajajo vožnje?

<NAZAJ
>NAPREJ149/442