Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Notranja zgradba

V spustnem meniju izberi ustrezna poimenovanja za definicije književnih vrst.

Sestavljen je iz dveh kvartin in dveh tercin, ki jih sestavljajo italijanski enajsterci, sestavljeni iz jambskih stopic. Rima je v kvartinah pogosto oklepajoča (abba) in v tercinah prestopna (cdc). {sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;novela;balada;romanca;roman;tragedija;gazela}
Je vrsta drame. Delimo jo na: tragikomedije, veseloigre, farse ali burke, satirične drame in groteske.
{komedija;sonet;legenda;bajka;enodejanka;novela;balada;romanca;roman;tragedija;gazela}
Je krajše prozno besedilo z enim osrednjim dogodkom in manjšim številom oseb. Ne upodablja celotnega junakovega življenja, ampak izsek (fragment). Dogajanje je strnjeno v dramski trikotnik z izrazitim vrhom in presenetljivim razpletom.
{novela;sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;balada;romanca;roman;tragedija;gazela}
Je epska pesem z motivi iz pravljičnega, mitskega, zgodovinskega in sodobnega življenja. Razpoloženje v njej je temačno ali skrivnostno.
{balada;sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;novela;romanca;roman;tragedija;gazela}
Je epska pesem vedrega značaja in s pomirljivim koncem. Dogajanje je navadno postavljeno v grajsko okolje, govori pa o viteški ljubezni in junaštvih.
{romanca;sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;novela;balada;roman;tragedija;gazela}
Je dolga pripoved v prozi. Motivno-tematsko je lahko ljubezenski, zgodovinski, vojni, pustolovski, družinski, socialni ... Redkeje kot v prozi je napisan  v verzih ali v pisemski obliki.
{roman;sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;novela;balada;romanca;tragedija;gazela}
Je pesniška oblika, ki ni razdeljena na kitice. Ima od 6 do 30 poljubno dolgih verzov. Rima je določena: ista rima se ponovi v prvih dveh verzih in v vseh sodih verzih, lihi verzi so nerimani.  {gazela;sonet;legenda;bajka;komedija;enodejanka;novela;balada;romanca;roman;tragedija}

Literarne vrste iz prve naloge pripiši k literarnim zvrstem v preglednici.

 

epika

lirika

dramatika

Literaturo preučuje literarna veda, ki ima več disciplin. V tem poglavju se učiš o literarni teoriji, spoznavaš pojme, ki ti bodo pomagali bolje sprejemati književnost.

Spoznal pa boš tudi literarno zgodovino, literarno kritiko in literarno interpretacijo.

Dopiši, katere literarnovedne discipline se ukvarjajo z navedenimi prvinami.

 

Ukvarja se z razlago leposlovnih del.

Ukvarja se z vrednotenjem leposlovnih del.

Ukvarja se z okoliščinami nastanka leposlovnih del.

Ukvarja se z razlaganjem lastnosti leposlovnih del.

<NAZAJ
>NAPREJ209/442