Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Antična epika

Postavi vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi opis pojma – premakni okvirček k ustrezni številki v stolpcu.)

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • PRIPOVEDNIŠTVO
  • ORIENTALSKE
  • ŽIDOVSKA
  • ARABSKO
  • DRAMATIKO
Geslo:

Morda veš, kdo je poimenovani lik? Če ne, poišči podatke o njem na spletu ali v leksikonu in jih izpiši.

Kateri starogrški državi je vladal?

Kje je bilo to mesto?

Preberi nekaj dejstev o najstarejših antičnih epih, Iliadi in Odiseji.

Pravilne trditve prenesi v zeleno skrinjo, napačne v rdečo. (Kljukica ob prenosu zaznamuje pravilen odgovor, znak X pa napačnega).Poznaš kateri ep? Pripoveduj, kaj ti je v njem zanimivo, kaj nejasno.

Kaj veš o zvijači s trojanskim konjem? Kako je besedna zveza razložena v SSKJ (preberi in vključi v svoj odgovor).

Snov iz Iliade in Odiseje je navdihnila več umetnikov. Razišči in predstavi vsaj dve deli in avtorje iz kasnejših časov, ki so upodobili antične like.

<NAZAJ
>NAPREJ234/442