Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Klasicistično pripovedništvo

Preberi besedilo o razvoju klasicistične književnosti.

Označi pravilne trditve. Če klikneš na pravilne, se obarvajo zeleno, napačne se prečrtajo.


Psihološki roman prikazuje notranje, duševno dogajanje osebe.
Klasicisti so se zgledovali po antičnih vzorih in za najvišje merilo pisanja razglašali razum.
Klasicizem je nastal v 17. stoletju v Angliji.
Psihološki roman predstavlja predvsem zunanje dogajanje, duševnih vzgibov posameznikov se ne dotika.
Klasicistična književnost ne pozna veliko romanov.
Klasicisti so pisali o nižjih družbenih slojih.
V klasicizmu je nastalo veliko kratke pripovedne proze.
Klasicisti naravi niso pripisovali velikega pomena.
Poezija 17. stoletja je bila večidel miselna.
Št. napačnih poskusov: 0

V klasicizmu so se razvijale različne oblike polliterarne proze, in sicer:

Osrednji zvrsti klasicistične književnosti sta bili tragedija in komedija.

Postavi vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi opis pojma - premakni okvirček k ustrezni zaporedni številki.)


 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • LEPA VIDA
 • SHAKESPEARE
 • DON KIHOT
 • NA NOVIGA LEJTA DAN
 • KAROLINŠKA MLININUSKULA
 • DEKAMERON
 • TOMAŽ HREN
Geslo:

Kaj veš o geslu križanke?

Kneginja Klevska velja za enega prvih psiholoških romanov in enega najpomembnejših klasicističnih romanov sploh.

<NAZAJ
>NAPREJ385/442