Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pisanje skupaj, narazen, z vezajem

Reši rebus. Po kliku na črtice ali na sliko uporabi tipkovnico. Rešitev rebusa vsebuje ime za ločilo, o katerem govori ta učna enota.S klikanjem označi pravilno zapisane besede. (Če klikneš na pravilne, se označijo zeleno, napačne pa se obarvajo rdeče.)


objokan (pravilno narobe)
ob jadrati (pravilno narobe)
pobrati (pravilno narobe)
po česati (pravilno narobe)
C vitamin (pravilno narobe)
vseskozi (pravilno narobe)
čimveč (pravilno narobe)
jugo vzhod (pravilno narobe)
TV-program (pravilno narobe)
slovensko-italijanski (pravilno narobe)
Št. napačnih poskusov: 0

Velikokrat se znajdemo pred težavo, kako neko besedo, ki jo sicer uporabljamo v vsakodnevnem sporazumevanju, zapisati. Zato bomo v nadaljevanju spoznali pravila o tem, kdaj besede pišemo skupaj, narazen in kdaj jih zapišemo z vezajem.

Pisanje skupaj

Osnovno pravilo za pisanje skupaj je, da pišemo skupaj črke iste besede in jih s presledkom ločimo od drugih besed. Vendar nastane težava, kadar ne vemo, ali gre za eno ali za več besed (npr. nemoč, nadpovprečen, malokateri …). V tem primeru si pomagamo tako, da poskušamo v besedo vriniti druge besede ali zamenjati zaporedje delov besede. Če je to nemogoče, besedo pišemo skupaj.

Ali je v izraz po navadi mogoče vriniti še katero besedo? Je. Vanjo lahko vrinemo drugo besedo: po stari navadi, po tvoji navadi ..., zato se po navadi piše narazen.

Ali je v besedo pogosto/po gosto mogoče kaj vriniti? Se zapiše skupaj ali narazen?

Se izraz na glas/naglas (v pomenu glasno) piše skupaj ali narazen? Pojasni.

Naštej vsaj 5 besed, za katere nisi prepričan, ali se pišejo skupaj ali narazen. Rešitev preveri v Slovenskem pravopisu.

<NAZAJ
>NAPREJ85/442