Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapisovanje prevzetih besed

Reši rebus. Klikni na posamične slike, in ko se okoli črtic pojavi okvirček, vpiši črke. Izpisala se bo beseda, ki poimenuje vrsto prevzetih besed.Kdaj se srečujemo s prevzetimi besedami? V katerih besedilih so pogoste?

Številne prevzete besede so značilne tudi za besedila medicinske stroke. Preberi besedilo, ki govori o človekovih duševnih motnjah, povezanih z videzom in motnjami prehranjevanja.

 

Katere duševne motnje so omenjene?

S katerimi izrazi so poimenovane?

Izpiši izraze za motnje hranjenja in jih poskusi razložiti.

Zakaj je po tvojem mnenju v medicinski stroki toliko prevzetih besed?

Katera izmed navedenih besed je zaznamovana?

Beseda se lahko uporablja v knjižnem jeziku.

Drži. Ne drži.

Katero nezaznamovano sopomenko bi uporabil namesto zaznamovane nabildan? Uporabi jo v poljubni besedni zvezi.

<NAZAJ
>NAPREJ79/442