Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načela uspešnega sporočanja

Če želimo tvoriti učinkovita besedila, ki bodo naslovniku razumljiva in zanimiva, moramo upoštevati načela uspešnega sporočanja.

V nadaljevanju boš spoznal najpomembnejša.

1. Jasno izražanje namena

Preberi besedilo.

Kakšen je namen besedila?

Kako je izražen namen?

Razmisli, zakaj mora biti namen izražen jasno, in ugotovi, kdaj ga izrazimo neposredno in kdaj posredno.

Sporočevalec sporoča z natančno določenim namenom oz. ciljem, da bi pri naslovniku nekaj dosegel. Paziti pa mora, da namen izrazi jasno. Le tako ga naslovnik brez težav prepozna.

2. Dobro poznavanje teme

Poslušaj posnetek o preverjanju znanja pri slovenščini.

Je dijak dobro poznal temo, o kateri je bil vprašan? Katera jezikovna in nejezikovna sredstva kažejo na to?

Kaj bi bil moral narediti, da bi bilo njegovo sporočanje uspešno?

Kako se je z barvo glasu spreminjal ton učiteljičinega spraševanja?

Kako bi se ob takšnih odgovorih odzval tvoj učitelj slovenščine? Kakšno razpoloženje bi izražal s tonom govora? Bi bilo to korektno?

<NAZAJ
>NAPREJ135/442