Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ljudske pripovedne pesmi

V premešanki se skriva 9 naslovov ljudskih besedil (vsa najdeš vodoravno). Označi jih s kliki, zatem jih vpiši na ustrezno mesto v tabelo.


L M J Z T M D O L R P H Z V I T I K R O J A Č B B J T S W Q A I
S J G Z E R T O Š P S W M L A D A Z O R A P R I P I U R W F Q
P R I J A T E L J Š E K I K L C O P R O D A L A B O M I A V T O
C I T R E A J D O V S K A D E K L I C A G R E M D O M O V L I
V O D A P E G A M I N L A M B E R G A R P E T E R P A N O K
L A D R A R H A A T L A J N O Č N A D M O R J E M K I T A V D
M L A D O D E K L E N A V R T U Z E L E N E M S E D I A N E S
A V D J F K F W A M K T S E R G C O N V S H E Y I P Š H W Q
J A R A R A V B A R M O G R O L J A N D G I S P A D A N S B J
V A R J I D G A L Ž S I R O T A J E R I C A M I L O S T N A I H I
Št. napačnih poskusov: 0

Balade


Romance


Lirske pesmi


Pripovedi


Preberi značilnosti ljudskih pripovednih pesmi.

Pravilne trditve razvrsti na zeleno sliko, napačne na rdečo.


Ljudske pripovedne pesmi izpovedujejo čustva. Epske pripovedne pesmi so balade ali romance. Snov ljudskih pripovednih pesmi nikoli ni vzeta iz pravljic ali legend. Epske ljudske pesmi predstavljajo boje s Turki, trpljenje tlačanov, desetništvo, romanja. Snov za pesem Galjot izvira iz romanskih dežel. Vsebina ljudskih balad je tragična. Desetnica je balada o deseti hčeri, ki je morala oditi od doma. Pegam in Lambergar ter Kralj Matjaž in Alenčica sta baladi. Ljudske romance imajo tragičen konec. V ljudskih romancah imajo osrednjo vlogo osebe iz slovenske zgodovine.

 

Katere pesmi prištevamo med epske?

Pripovedne pesmi so po vsebini žalostne ali vesele. Katere raje bereš in/ali poslušaš? Na kratko pojasni, zakaj so ti ljubše, in navedi primer.

<NAZAJ
>NAPREJ413/442