Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enogovorno in dvogovorno sporazumevanje

Oglej si sliki.                                                   

                                     

Kakšna je razlika med sporazumevanjem na prvi in drugi sliki?

Kadar je v besedilu en sporočevalec, katerega sporočanje navadno poteka od začetka do konca, ne da bi bilo moteno ali prekinjano, je to enogovorno sporazumevanje.

Dvogovorno sporazumevanje pa vključuje vsaj dva tvorca besedila, ki se pri sporočanju izmenjujeta.

Preberi besedili.

Besedilo 1

Ali se boste udeležili lokalnih volitev 5. oktobra?


Besedilo 2

Podanih 139 prijav kršitev volilnega molka
Ljubljana - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je med volilnim molkom sprejela 139 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. V 18 primerih bo inšpektorat uvedel postopek o prekršku, ostale prijave pa bodo preučili v naslednjih dneh. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 150 do 400 evrov. Volilni molk, ki se je začel v petek ob polnoči, bo trajal vse do zaprtja volišč, do 19. ure v nedeljo.

prilagojeno po viru: Večer.si, 11. septembra 2014

Kaj je skupno obema besediloma?

Kakšen je namen besedil?

V kateri besedilni vrsti sodita besedili?

Katera oblika sporazumevanja je značilna ti dve besedilni vrsti? Utemelji odgovor.   

<NAZAJ
>NAPREJ107/442