Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Babilonsko–asirska književnost

Ponovi glavne značilnosti babilonsko–asirske književnosti in dopolni zapis.

 

Babilonsko–asirska književnost se je razvila na območju Mezopotamije, med rekama Tigris in Evfrat. Njeni začetniki Sumerci so razvili drugo najstarejšo pisavo – klinopis . Babilonsko–asirska književnost je v večini religiozna, v 2 . tisočletju pred štetejem pa je nastal najstarejši ep, Ep o Gilgamešu.

Kako je geselsko ime povezano z naslovnim junakom babilonskega epa, boš izvedel v nadaljevanju.

Postavi vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi opis pojma – premakni okvirček k ustrezni številki v stolpcu.)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • DESETI BRAT
 • MODERNA
 • GOSPODA
 • IVAN
 • DOBERDOB
 • ŽUPANČIČ
Geslo:

Kratka predstavitev vsebine Epa o Gilgamešu
Oglej si posnetek o Gilgamešu in odgovori na vprašanja.

Pravilne trditve razporedi v levo skrinjo, napačne v desno.

<NAZAJ
>NAPREJ282/442