Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Brižinski spomeniki

Postavi vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. Geslo vsebuje naslov srednjeveške pridige. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi opis pojma – premakni okvirček k ustrezni številki v stolpcu.)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • PRILIKAH
 • ŠEHEREZADI
 • GRŠKA
 • OJDIP
 • BLAGOSLOV LJUBEZNI
 • LIRSKE
 • HUMBABO
 • ANTIGONA
 • PARIS
 • VISOKO
 • TROJANSKI KONJ

Slovensko pismenstvo zajema slovstvo srednjega veka – od začetka 10. do sredine 16. stoletja.

Preberi nekaj podatkov o nastanku in najdbi Brižinskih spomenikov.

Poveži okvirčke s pojmi in njihovimi opisi.

pomen
So najstarejša ohranjena slovenska besedila in najstarejša slovanska besedila v latinici sploh ter prvi ohranjeni dokaz nastajajoče slovenske narodne individualnosti ("rojstni list slovenske kulture").
čas nastanka 
Konec 10. stoletja, po letu 972. BS II in III sta nastala najverjetneje pred letom 1000, najpozneje do 1022 ali 1023. BS I je verjetno najstarejši, a bi lahko bil zapisan vsaj do leta 1039. Časovni razpon možnega nastanka je torej med letoma 972 in 1039.
jezik
zgodnja slovenščina, brez sposojenk iz tujih jezikov (razen za nekaj krščanskih pojmov), tudi brez sledov kakršnega koli starocerkvenoslovanskega vpliva
pisava
karolinška minuskula
kraj nastanka
v nemškem mestu Freising (Brižinj)
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ323/442