Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pogovarjanje

Kateri vrsti sporazumevanja glede na odziv naslovnika poznamo?Sporazumevanje je izmenjava besedil med ljudmi. Obsega sporočanje, sprejemanje in razumevanje besedil. Za sporazumevanje sta potrebna sporočevalec in prejemnik oz. naslovnik. Kadar se vlogi ne izmenjujeta, je sporazumevanje enogovorno, če pa se, je dvogovorno.

Kaj je značilno za enogovorno sporazumevanje?

Kaj je značilno za dvogovorno sporazumevanje?

S kakšnim namenom se pogovarjamo? Navedi tri namene, zaradi katerih se lahko pogovarjamo.
Prenesi ime besedilne vrste na ustrezno sliko.Koliko sogovorcev/govorcev mora biti (najmanj) udeleženih, da lahko govorimo o pogovarjanju?

Določi okoliščine sporazumevanja v navedenih primerih.

učitelj sprašuje dijaka pred razredom
{javno;zasebno}
pogovor med zdravnikom in pacientom
{zasebno;javno}
dijak se pogovarja z učiteljem  {uradno;neuradno}
pogovor dveh dijakov med odmorom
{neuradno;uradno}
zaslišanje na sodišču
{javno;zasebno}
<NAZAJ
>NAPREJ113/442