Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Faze sporočanja

Kateri vrsti jezika uporabljamo za sporazumevanje?Razvrsti, kaj spada med besedno in kaj med nebesedno sporazumevanje.Kaj nastaja pri besednem sporazumevanju?

Kaj je značilno za enogovorno in kaj za dvogovorno sporazumevanje?

Kako se delijo besedila glede na prenosnik?

Zapisano in govorjeno besedilo se razlikujeta v fazi sprejemanja besedila.

Drži. Ne drži.

Označi pravilne trditve.

Ali se zapisano in govorjeno besedilo razlikujeta tudi v fazi tvorjenja besedila?

Premisli, katere faze tvorjenja so značilne samo za govorni nastop. Odgovor utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ127/442