Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Renesančna dramatika

Iz črk sestavi naslove doslej obravnavanih dramatskih besedil in jih vpiši v polja. Uporabi vse črke. (Ko polje pozeleni, je odgovor pravilen.)

 
Antigona
Kralj_Ojdip
 
Dvojčka
Aharnjani

Dopolni.

Vsa našteta književna dela so nastala v obdobju antike . Prvi dve (vodoravno) sta tragediji , drugi dve pa komediji .

Ponovi, kaj je značilno za tragedije. (O njih si se učil v enoti o grški antiki.)

Postavi vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi opis pojma – premakni okvirček k ustrezni številki v stolpcu.) V geslu se bo izpisal naslov ene od tragedij angleškega književnika Williama Shakespeara.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • HORAC
 • ANTIGONA
 • MENELAJ
 • LAJ
 • ERIDA
 • TELEMAH
Geslo:

William Shakespeare (1564–1616)

Eno od renesančnih dram, Hamlet ali Romeo in Julija, preberi v celoti.

<NAZAJ
>NAPREJ353/442