Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Antična tragedija

Dopolni.

Avtor Iliade in Odiseje: Homer .
Hektorjeva žena Andromaha ne more razumeti, da mora mož v vojno.
Ime Ojdipove žene in matere: Jokasta .
Lepa Helena, ki jo Paris odpelje v Trojo, je bila Menelajeva žena.
Ime grškega mitološkega pesnika z liro: Orfej .
Svetopisemski lik, ki je zgradil veliko ladjo, da bi preživel vesoljni potop: Noe .

Zapiši prve črke zgornjih odgovorov. Dobil boš ime enega od junakov, ki nastopa v Antigoni.

H
A
J M
O N

Označi, kateri dramatiki so grškega porekla.

Oglej si risanko Ojdip in Sfinga.

Predstavi vsebino risanke.

Sofoklej (495–406)

<NAZAJ
>NAPREJ243/442