Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uradni dopisi

Preberi besedilo.

Ka.Pe. – jezikovni studio
Ješenca 37
2327 Rače
telefonska št.: 041 477234
[email protected]

Rače, 15. 9. 2014
Strokovna gimnazija Srednje elektro-računalniške šole Maribor
Smetanova ulica 6
2000 Maribor


Zahvala za uporabo računalniške učilnice

Spoštovana gospa ravnateljica!
Najlepše se vam zahvaljujemo, da ste nam dovolili uporabiti računalniško učilnico, v kateri smo 22. 8. 2014 izvedli seminar Pouk slovenščine z uporabo jezikovnih tehnologij.
Seminar je potekal v prijetnem delovnem ozračju in brez tehničnih težav. Brez vaše pomoči seminarja ne bi bili mogli izpeljati tako, kot smo si ga zamislili.

Lep pozdrav

Klementina Podvršnik,
koordinatorka seminarja

Dopolni. Besedilo, ki si ga prebral, je zahvala . Glede na družbeno razmerje med pošiljateljem in naslovnikom sodi med uradna besedila.

Uradni dopis mora pošiljatelj lastnoročno podpisati.

Drži. Ne drži.

Poveži dele uradnega dopisa z ustrezno vsebino.

levi zgornji kot
podatki o sporočevalcu, nato podatki o naslovniku
desni zgornji kot
kraj in datum sporočanja
naslov
ime besedilne vrste (zahvala)
uradni nagovor
"Spoštovani!"
vsebina
za kaj se zahvaljujemo/opravičujemo, na kaj vabimo ipd.
zaključek
pozdrav in podpis
Preveri

Uradne dopise pošiljajo ustanove svojim strankam ali posamezniki ustanovam oz. njihovim predstavnikom. Razmerje med sporočevalcem in naslovnikom zato ni enakovredno. Uradni dopisi imajo natančno določeno obliko.

Katere od navedenih značilnosti ima zgornje besedilo?

Ali smemo pred ime besedilne vrste napisati: Zadeva?

<NAZAJ
>NAPREJ163/442