Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poslušanje govornih nastopov

Kateri vrsti sporazumevanja glede na število govorcev poznamo?

Koliko oseb sodeluje pri dvogovornem sporazumevanju?

Kateri vlogi opravljata osebi, ki sta udeleženi v sporazumevanju?

1. udeleženec

2. udeleženec

Katera dva načina sprejemanja enogovornih besedil poznamo?

 

Enogovorno besedilo, ki ga je tvoril sporočevalec, se po zvočnem valovanju prenese do sporočevalčevega ušesa oz. po svetlobnem valovanju do bralčevega očesa, nato pa po živcih do možganov. Zato pravimo, da z očmi gledamo in z možgani vidimo ter da z ušesi poslušamo in z možgani dejansko slišimo.

Kaj mora naslovnik upoštevati, da razume celotno besedilo? Navedi vsaj tri dejavnike.

1. dejavnik

2. dejavnik
3. dejavnik

Enogovorna besedila po navadi tvorimo, ne pa sprejemamo.

Drži. Ne drži.

Strokovno razlago (v šoli, na predavanju) poslušamo z enakim namenom kot deklamacijo ali monodramo.

Drži. Ne drži.

S kakšnim namenom poslušaš poročila?

Čemu poslušaš šale?

V pogovoru se lahko sporazumevamo tudi z molkom. Kaj lahko izražamo z njim? V katero vrsto sporazumevanja sodi molk: besedno ali nebesedno?

<NAZAJ
>NAPREJ143/442