Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapisovanje glasov s črkami

Ponovi značilnosti samoglasnikov.

Samoglasniki so glasovi največje odprtostne stopnje in nosilci zlogov . V slovenskem knjižnem jeziku jih poznamo 8 in jih zapisujemo s 5 črkami. Glede na naglas so naglašeni ali nenaglašeni. Za jakostno naglaševanje uporabljamo 3 naglasna znamenja:
– krativec: zaznamuje kratek in širok glas,
– ostrivec: zaznamuje dolg glas ter ozkost   e-ja in o-ja,
– strešica: zaznamuje dolgi in široki e in o.

Besede brez naglasa imenujemo naslonke , to so pomožni glagoli, enozložni predlogi in enozložni vezniki . Med naslonke spadajo tudi naslonske oblike osebnih zaimkov (Videl me je.), členka naj in ne.

Preberi verze iz Homerjeve Iliade in odgovori na vprašanja.

Zgrudi se v krvi na pesek, zavrisne božanski Ahiles:
»Hektor, za trdno si mislil, ko Patroklu vzel si opravo,
češ da si varen, in nisi se bal me, ker nisem bil blizu,
slepec neumni; v resnici pa jaz sem, daleč od njega,
tam ob trebušastih ladjah, ostal mu branitelj močnejši;
te je nogé ti spodbil; zdaj trgali bodo te bedno
psi in ujede, a njega s častmi pokopali Ahajci!«

Izpiši besede, ki jih ob branju odlomka izgovarjamo s polglasnikom, in pripiši, v katerih je polglasnik zapisan s črko e in v katerih polglasnik ni zapisan. 

Prenesi besede z naglašenim e na ustrezen list.Klikni na naslonke in izberi odgovor v 2. koraku naloge.


"Hektor, za trdno si mislil, ko Patroklu vzel si opravo,
češ si varen, in nisi se bal me, ker nisem bil blizu ..."
Št. napačnih poskusov: 0
za, si, ko, si; si, in, se, me, ker
Katere besede ne morejo biti naslonke?
  • prislovi
  • predlogi
  • vezniki
<NAZAJ
>NAPREJ71/442