Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ANTIČNA KNJIŽEVNOST

Razporedi odgovore in izpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko se v vrstici pojavi opis pojma.)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • ARABSKA
 • IZGUBLJENI
 • TISOČ IN ENA NOČ
 • HIEROGLIFI
 • JAPONSKA
 • GILGAMEŠ
Geslo:

Na kaj pomisliš ob besedi antika? Vpiši vsaj tri asociacije.

Družbena ureditev v antiki je bilo sužnjelastništvo. Kaj meniš, o čem govorijo tedanja književna dela?

Katere kulture so živele v antiki na naših tleh?

Poznaš katero antično besedilo ali avtorja?

Katera književnost je starejša?

Z besedno zvezo antična književnost poimenujemo književnost starih Grkov in Rimljanov, ki zajema časovno obdobje od 8. stoletja pred štetjem do 5. stoletja. Rimska književnost je nastala pod močnim vplivom grške.

Kako imenujemo verovanje starih Grkov in Rimljanov? Pojasni.

Katere literarne zvrsti/vrste so obstajale v antični književnosti? (Pravilne se po kliku obarvajo zeleno.)


verske igre, epi, povesti, tragedije, lirske pesmi, legende, elegije, komedije, molitve, psalmi, haikuji
Št. napačnih poskusov: 0

<NAZAJ
>NAPREJ229/442