Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lirske ljudske pesmi

Poveži imena slovenskih književnih obdobij (levo) s književniki in njihovimi deli (desno).

romantika pri Slovencih: 1830–1848
France Prešeren: Povodni mož, Krst pri Savici, Zdravljica, Slovo od mladosti, Sonetni venec
srednji vek: od naselitve do sredine 16. stoletja
rokopisi: Brižinski spomeniki, Rateški rokopis, Stiški rokopis Starogorski rokopis
reformacija: 1550–1595
Primož Trubar: O zidavi cerkva, Te cerkve božje zuper nje sovražnike, Adam Bohorič: Predgovor v Arcticae horulae, Sebastijan Krelj: Prošna za mir; Jurij Dalmatin: Predgovor k Bibliji
protireformacija in barok: konec 16. stoletja in prva polovica 17.
Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
razsvetljenstvo: druga polovica 17. in prva polovica 18. stoletje
Valentin Vodnik: Zadovoljni Kranjc, Ilirija oživljena, Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Število napačnih: 0

Dopolni zapis o ljudskem slovstvu.

Izraz ljudsko slovstvo zajema besedila , ki so se sprva ohranjala le po ustnem izročilu. Pesnili so jih nadarjeni ljudski ustvarjalci, npr. rokodelci, rudarji, študenti, učitelji, duhovniki, pa tudi nepismeni vaški pevci in pevke.

Predstavi zgodovinske mejnike od 15. do 20. stoletja, ki so vplivali na razvoj ljudskega slovstva pri nas. Navedi vsaj tri primere, ki dokazujejo obstoj ljudskega slovstva (pesmi, zbirke, zbiratelje ljudskega blaga ...).

 

Med naštetimi naslovi poišči lirske ljudske pesmi.

<NAZAJ
>NAPREJ407/442