Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

9.

Na podlagi miselnega vzorca pripravi govorni nastop in ga predstavi sošolcem.

10.

Poslušaj posnetek.

Je besedilo umetnostno ali neumetnostno?

11.

Katero literarno zvrst/vrsto si poslušal?

12.

Poimenuj temo posnetka.

13.

Katero vrsto poslušanja najpogosteje uporabljamo pri poslušanju lirike?

14.

S kakšnim namenom poslušamo umetnostna besedila?

15.

Kakšen učinek ima slišani posnetek na poslušalca?

16.

Lahko ob poslušanju te pesmi določimo verz in rimo?

17.

Po poslušanju:

<NAZAJ
>NAPREJ148/442