Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poveži imena reformatorskih avtorjev z njihovimi deli.

Primož Trubar
Abecednik, Katekizem
Jurij Dalmatin
prevod Biblije
Adam Bohorič
Zimske urice
Sebastijan Krelj
Postila slovenska (prevod)
Hieronim Megiser
štirijezični slovar
Število napačnih: 0
2.

Poveži imena baročnih avtorjev z njihovimi deli.

Janez Svetokriški
Sacrum promptuarium
Romuald Štandreški
Škofjeloški pasijon
Janez Vajkard Valvasor
Slava vojvodine Kranjske
Francesco Robba
vodnjak treh kranjskih rek
Število napačnih: 0
3.

Primerjaj značilnosti reformacije, protireformacije in baroka. Najprej predstavi obdobja.

4.

Navedi glavne naslove književnih del iz reformacije, protireformacije in baroka ter jim pripiši vrstno/zvrstno poimenovanje.

5.

Slovenski reformator Sebastijan Krelj ima med drugim zasluge za izboljšanje Trubarjevega črkopisa. Zapiši značilnosti obeh črkopisov (Trubarjevega in Kreljevega) in navedi, kaj je Krelj izboljšal. Ali veš, kdo je upošteval izboljšave?

Primož Trubar
Sebastijan Krelj


6.

Dalmatinovo življenjsko delo je prevod Biblije. Po prvi izdaji je Sveto pismo izšlo še velikokrat. Na spletni strani Biblija.net si oglej razstavo prevodov Svetega pisma. Po vrsti naštej izdaje prevodov do danes, natančno predstavi en prevod. Opredeli se do prevajanja tega verskega besedila v slovenščino.

7.

V reformaciji smo Slovenci dobili prvi časopis.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ362/442