Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

4.

Po zgledu Visoke pesmi napiši pesem, v čast lepoti in/ali ljubezni.

5.

Premisli in pojasni, ali bi tudi v naši kulturi pesnik izrazil podobne primere (komparacije) za dekletovo lepoto kot v Visoki pesmi.

6.

Kakšno je tvoje stališče do naslova Visoka pesem: zakaj zasluži takšen naslov? Zapiši razmišljanje o tem.

 

7.

Predstavi svoje doživljanje ob branju Visoke pesmi.

8.

Recitiraj eno od pesmi v Visoki pesmi; vse pesmi najdeš na naslovu: Biblija.net – Sveto pismo na internetu.

9.

Pripravi strip na temo Visoke pesmi.

10.

Napiši, kaj bi se zgodilo, če bi oče v Priliki o izgubljenem sinu ravnal tako, da bi ugodil starejšemu sinu.

11.

Napiši, kako bi, če bi se znašel v podobnem položaju kot starejši sin, ravnal ti.

12.

Spremeni konec Prilike o izgubljenem sinu.

 

13.

Premisli in napiši, kako bi lahko vsebino prilike postavil v današnji, sodobni svet. Je prilika aktualna še danes? (Premišljuj o vzgoji otrok, odnosu staršev do njih in nasprotno; o težavah, ki ji doživljajo otroci; beg od doma in vračanje domov; sprejem doma …)

14.

Poišči v Svetem pismu še druge psalme in ugotovi, katere osebe se poleg boga še pojavljajo v njih.

15.

Preberi v SSKJ razlage besede globočina. S katerim pomenom se ujema njen pomen v Psalmu 129/130?

S 4 .
16.

Spomni se poglavja o judovski preteklosti pri zgodovini in dopolni.

Izraelci, ki so bili prvotno nomadi , so se v 11. stoletju spremenili v poljedelce. Okoli leta 1000 pred našim štetjem se je 12 plemen združilo v izraelsko kraljestvo. Njihov prvi vladar je bil Savel, nasledil ga je David , zatem pa še njegov sin Salomon . Po Salomonovi smrti je država razpadla na dva dela: na Izrael in na ozemlje Juda z glavnim mestom Jeruzalem.

Kralj David je v Svetem pismu znan po boju z Goljatom , močnim filistejskim vojakom.  David je bil tedaj še deček, vendar je orjaškega nasprotnika ubil s kamnom iz prače in mu odrezal glavo. Prispodoba o Davidu in Goljatu še danes velja za poimenovanje dveh neenakovrednih nasprotnikov. 

<NAZAJ
>NAPREJ298/442