Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POREČJE IN NJEGOVE PRVINE

Iz številnih izvirov nastaja in se razvija rečna mreža. Na gostoto rečne mreže in vrsto kopenske vode vplivajo podnebje, relief, kamninska zgradba in rastlinstvo. Glede na stalnost vode v strugi vode delimo na stalno tekoče, občasno tekoče, ki nastajajo na območjih s sušno in deževno dobo, ter obdobno tekoče, kamor uvrščamo hudournike in vadije. Razmerje med količino vode, ki v obliki padavin pade na neko površje, in količino vode, ki z njega odteče, imenujemo odtočni količnik.

Reka s pritoki sestavlja rečni sistem ali rečje. Porečje je ozemlje, s katerega se vode površinsko in podzemno stekajo v glavno reko, po kateri ima tudi ime.
Območje porečja v bližini izvira imenujemo povirje. Mejo med porečjema označuje razvodnica. Ta lahko poteka po gorskih grebenih (Karavanke; razvodje med porečjem Save in Drave), po dolini (Rateče; razvodje med porečjem Save in Tilmenta) ali na kraškem površju, kjer je razvodnico težko določiti (Pivška kotlina; reka Pivka, ki spada tako v porečje Ljubljanice kot Vipave).

Primerjava velikosti porečij Konga in Donave

Ozemlje, s katerega voda odteka v isto morje, jezero ali reko, imenujemo povodje.
Povodji v Sloveniji

 

Območja, ki imajo odtok v morje, so eksoreična območja, endoreična območja ali območja z notranjim odtokom pa nastanejo tam, kjer se reke izlivajo v jezera brez odtoka v morje (Kaspijsko jezero, Aralsko jezero) ali zaradi velikega izhlapevanja počasi presahnejo (reke na Arabskem polotoku in v notranjosti Avstralije).

<NAZAJ
>NAPREJ159/320