Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

  • Reke s pritoki sestavljajo rečni sistem, ki je odvisen predvsem od reliefa in količine padavin.

    Strukturni krog porečij v Sloveniji

  • Ozemlje, s katerega se površinske in podzemne vode stekajo v glavno reko, imenujemo porečje.
  • S hidrogrami prikazujemo rečne režime.
  • Razlikujemo enostavne, kombinirane in mešane rečne režime.
  • Najpomembnejša kemična lastnost morske vode je slanost, ki je odvisna od temperature, količine padavin in dotoka sladke vode.
  • Občasno gibanje morske vode imenujemo valovanje, periodično plimovanje, stalno pa morski tok.
  • Podtalnica, ki je odvisna od višine vode v strugi rek in jezer ter količine in oblike padavin, je pogosto čezmerno onesnažena.
  • Arteška voda, ujeta v vodonosniku med nepropustnima kamninskima plastema, je zelo čista, a se le počasi obnavlja.  

Oglej si hidrogram reke Mure in odgovori na spodnja vprašanja.


Imenuj mesec, v katerem je vodni pretok najnižji.

januar

Koliko znaša vodni pretok v mesecu decembru?

200 m3/s

Izberi dejavnik, ki vpliva na veliko količino vode v strugi v mesecu juniju.

Izberi dejavnik, ki praviloma vpliva na majhen pretok vode v zimskih mesecih.

<NAZAJ
>NAPREJ168/320