Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PODZEMNE VODE

Podzemna voda je voda pod Zemljinim površjem, ki pride v tla s pronicanjem padavin ter prenikanjem vode iz jezer in rek. Voda v tleh se premika zaradi težnosti, tlaka v plasteh Zemlje in trenja. Hitrost premikanja je odvisna od nagnjenosti in sestave kamninske plasti, v kateri je podzemna voda.

Izvir reke Krupe pri Semiču v Beli krajini. Vsega 2,5 km dolga kraška reka Krupa izvira v na videz neokrnjenem okolju, vendar je voda že ob izviru onesnažena s PCB-ji (poliklorirani bifenili). 

Razmisli, zakaj je prišlo do onesnaženja.

Podtalnica se nahaja v propustni kamninski plasti iz sipkega {poroznega materiala;Pesek, prod, peščenjak …}, ki leži nad plastjo nepropustnih kamnin. Polni se s pronicanjem padavinske, rečne in jezerske vode skozi prst v vodonosni sloj. Voda v {vodonosniku;Plast propustne kamnine (prod, pesek, konglomerat, apnenec, dolomit), v kateri se zadržuje voda nad nepropustno plastjo kamnin.} izrine zrak in zapolni vse prostore do določene višine – gladine podtalnice.

Kadar je voda ujeta v vodonosniku med nepropustnima plastema, govorimo o arteški vodi ali ujeti podtalnici. Če je hidrostatičen tlak visok, ob {izvrtanju vrtine;Arteški vodnjak} skozi zgornjo nepropustno kamninsko plast voda brizgne na površje. Arteški izvir nastane na območjih tektonskih prelomnic, ko voda, ki je bila ujeta v vodonosniku, zaradi pritiska brizgne na površje. Izviri arteške vode so vir čiste vode, zato jo stekleničijo, v puščavah pa omogočajo poselitev oaz. Kjer arteška voda ni pod pritiskom, jo je potrebno črpati; govorimo o subarteški vodi.

Izberi med arteško vodo in podtalnico.

- Zaradi vremenskih razmer njena gladina niha.

{podtalnica;arteška_voda}

- Vsebuje veliko mineralov in je lahko slana.

{arteška_voda;podtalnica}

- Zelo počasi se obnavlja.

{arteška_voda;podtalnica}

- Zanjo obstaja velika nevarnost, da se onesnaži.

{podtalnica;arteška_voda}

<NAZAJ
>NAPREJ167/320