Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

JEZERA IN MOKRIŠČA

Jezera so naravne kotanje na kopnem, ki so stalno ali občasno zapolnjene s sladko ali slano vodo.
Jezerske kotanje lahko nastajajo s poglabljanjem (ugrezanjem) površja ali so posledica zajezitve odtoka. Ločimo uglobljena (ugrezninska) ter zajezitvena (akumulacijska) jezera.

Poleg naravnih poznamo tudi umetna jezera.
Naravna jezera so lahko tektonska, ledeniška, vulkanska in kraška.

Tektonska nastanejo v tektonskih jarkih in kotanjah, zato so praviloma zelo velika ali zelo globoka.

Ledeniška jezera
so posledica pleistocenske poledenitve. Nastala so v ledeniških kotanjah ali za morenami.

Vulkanska jezera
so nastala v kraterjih ugaslih ognjenikov.

Kraška jezera nastajajo v kraških depresijah, katerih dno je zapolnjeno z neprepustnimi sedimenti. V obdobju padavin in taljenja snega se zapolnijo z vodo (ojezeritev), v sušnem obdobju pa se zaradi površinskega in podzemnega odtekanja vode osušijo.

Umetna jezera
gradi človek − hote ali nehote. Z zajezitvijo rek so nastala akumulacijska jezera, namenjena pridobivanju električne energije, namakanju, ribogojstvu in vodni rekreaciji. Pri izkopavanju premoga zaradi ugrezanja površja nad rudniškimi rovi jezera nastajajo nenačrtno (na primer jezera pri Velenju, Rudniško jezero pri Kočevju). Nenačrtno lahko jezera nastajajo tudi v peskokopih in glinokopih.

Jezera so lahko pretočna, imajo stalni dotok in odtok vode (Bohinjsko jezero, Bodensko jezero), ali nepretočna, imajo le stalni dotok vode, ne pa tudi odtoka (Kaspijsko jezero, Čadsko jezero).

Jezera se stalno spreminjajo. Nekatera nastajajo, druga se zaradi zasipavanja in zmanjšanega dotoka rek zmanjšujejo in počasi spreminjajo v mokrišča. 

<NAZAJ
>NAPREJ165/320