Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OCEANI IN MORJA

{Oceanografi;Oceanografi so strokovnjaki, ki preučujejo lastnosti morij in njihov vpliv na živa bitja.} delijo svetovna morja na pet oceanov in številna morja, ki se ločijo po legi, globini in tipu obal.

Jadransko in Baltsko morje sta primera stranskih ali celinskih morij, saj se razprostirata v notranjosti celine, stik z večjim morjem imata prek Otrantskih vrat oziroma preliva Kattegat.

Severno morje je primer robnega morja, saj leži ob robu celine, od Atlantskega oceana ga ponekod ločijo otoki.

Sredozemska morja ležijo med dvema kontinentoma (med Evropo in Afriko, med Severno in Južno Ameriko).

Najpomembnejša lastnost morske vode je slanost, ki jo na zemljevidu prikazujemo z {izohalinami;Črte, ki povezujejo območja z enako slanostjo morske vode.}. V morski vodi so raztopljeni skoraj vsi kemijski elementi. Največ, kar 78 % raztopljenih snovi, predstavljata natrij in klor, ki tvorita kuhinjsko sol (natrijev klorid, NaCl). Kloridi morski vodi dajejo slan, sulfidi pa grenak okus. Vsebnost raztopljenih soli v vodi izražamo v promilih (‰). Povprečna slanost morij je 35 ‰, kar pomeni, da je v litru vode raztopljenih 35 g soli.


V tropskih in subtropskih morjih je zaradi velike slanosti malo planktona, zato v čisti vodi svetloba prodira v notranjost do globine 15 metrov. Zaradi kamninske podlage in odboja svetlobe je barva morja sinjemodra (azurna barva → Azurna obala).Na slanost vode vpliva razmerje med količino padavin in dotokom sladke vode v morje ter njenim izhlapevanjem. V severnih morjih je zaradi majhnega izhlapevanja, taljenja ledu in dotokov sladke vode slanost manjša od 30 ‰, (Baltsko morje le 7 ‰). Morja v subtropskem pasu imajo zaradi velikega izhlapevanja in majhne količine padavin slanost več kot 40 ‰ (Rdeče morje).
Slanost vode vpliva na barvo in prozornost vode ter življenje v njej.

<NAZAJ
>NAPREJ162/320