Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fizikalni procesi

Med fizikalne procese spadajo sprememba agregatnega stanja snovi, raztapljanje in razredčevanje. Tudi fizikalni procesi so povezani s spremembo energije, največkrat v obliki toplote. Večina procesov v naravi poteka pri stalnem tlaku, v takem primeru toploto, ki se izmenjuje, imenujemo sprememba entalpije in jo označimo z $\Delta H$. Po navadi tudi povemo, za kateri proces gre (izparevanje, kondenzacija, strjevanje, taljenje). Spremembo entalpije navajamo pri standardnih pogojih, P = 100 kPa, govorimo o spremembi standardne entalpije $\Delta H^\text{o}$. Enota je J ali kJ.


Standardna talilna entalpija vode $\Delta H^\text{o}_\text{tal}$ je npr. sprememba entalpije pri procesu taljenja enega mola ledu pri 100 kPa in tališču vode, ki je 0 °C.

Taljenje ledu je (endotermen/eksotermen) endotermen proces.

Prikazan so vsa tri agregatna stanja vode (slike A, B, C). Razporedite stanja vode (A, B in C) od najnižje do najvišje vrednosti entalpije.

 

A
  $\uparrow \Delta H^\text{o}_\text{izp} \downarrow \Delta H^\text{o}_\text{kond}$    

 

B
    $\uparrow \Delta H^\text{o}_\text{tal} \downarrow \Delta H^\text{o}_\text{str}$    

 

C

$\Delta H^\text{o}$( C )<$\Delta H^\text{o}$( B )<$\Delta H^\text{o}$( A )
<NAZAJ
>NAPREJ215/296