Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Za taljenje in izparevanje ledu je potrebna toplota. Ta procesa sta:

2.

Proces taljenja ledu lahko zapišemo:

H2O(s) H2O(l)

Za ta proces je standardna talilna entalpija $(\Delta H^\text{o}_\text{tal})$ 6,01 kJ/mol pri 0 °C. Izberite pravilni odgovor.

3.

Pri gorenju premoga se toplota sprošča. Ta reakcija je:

4.

Proces izparevanja npr. vode lahko zapišemo:

H2O(l) H2O(g)

Za ta proces znaša standardna izparilna entalpija $(\Delta H^\text{o}_\text{izp})$ 40,6 kJ/mol pri 100 °C. Katera trditev je pravilna?

5.

Popolno gorenje metana zapišemo z enačbo: CH4(g) + 2O2(g) $\rightarrow$ CO2(g) + 2H2O(l). Pri tej reakciji se sprosti v obliki toplote 890 kJ energije na en mol metana. Kateri zapis spremembe entalpije pri tej reakciji je pravilen?

<NAZAJ
>NAPREJ220/296