Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Endotermna reakcija − energijski diagram

Spremembo energije pri poteku endotermne reakcije nam kaže naslednji diagram. Povlecite drsnik za animacijo.


Kolikšni sta vrednosti za aktivacijsko energijo $E_a$ in standardno reakcijsko entalpijo $\Delta H^o_r$?. (Drsnik povlecite skrajno desno.)

$E_\text{a} = $ 140 ,0 kJ mol−1
       $\Delta H^\text{o}_\text{r} =$ 70 ,0 kJ mol−1

Da bi lahko izračunali standardne reakcijske entalpije za poljubne reakcije, potrebujemo entalpijo reaktantov in produktov, to je entalpijo snovi. To entalpijo imenujemo standardna tvorbena entalpija in jo označimo $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$.

$\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ je toplota, ki se sprosti ali porabi pri nastanku enega mola spojine iz elementov v njihovih standardnih stanjih pri tlaku 100 kPa.

$\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ vseh elementov v najstabilnejšem stanju, pri standardnih pogojih, je po dogovoru enaka nič.

Primer $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ za nekatere spojine in elemente:

Snov $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$
(kJ mol−1)
Snov $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$
(kJ mol−1)
O2(g) 0 O3(g) −142
HCl(g) −92 NaCl −411
H2O(g) −242 H2O(l) −286

Vidimo, da ima voda v plinastem agregatnem stanju višjo energijo.

Pripišite vrednost $\Delta H^\text{o}_\text{tv}(H_2O) $ za naslednji reakciji:

H2(g) + ½O2(g) $\rightarrow$ H2O(g)     $\Delta H^\text{o}_\text{tv}(H_2O) = $ –242 ,0 $kJ mol^{-1}$
H2(g) + ½O2(g) $\rightarrow$ H2O(l)     $\Delta H^\text{o}_\text{tv}(H_2O) = $ –286 ,0 $kJ mol^{-1}$
<NAZAJ
>NAPREJ218/296