Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijski procesi

Poleg fizikalnih procesov so v kemiji pomembni še zlasti kemijski procesi. Tudi kemijske spremembe spremljajo energijske spremembe, ki se največkrat odražajo v obliki toplote, včasih pa tudi v obliki svetlobe. V tem primeru govorimo o toplotni in svetlobni energiji. Oglejmo si primer kemijskega procesa, termični razpad amonijevega dikromata (vulkan).


Energija se je pri reakciji sproščala v obliki toplote in svetlobe. Kako se spremeni temperatura okolice pri eksotermnem procesu?

Oglejmo si še primer, ko sistem odvzame toploto okolici, da lahko poteka kemijski proces.

Prekinitev in nastanek vezi

Da lahko poteče reakcija med dvema spojinama (reaktantoma), se morajo najprej v teh spojinah vezi prekiniti. Prekinitev vezi je endotermen pojav, pri tem nastanejo nestabilni delci (reakcijski intermediat ali aktivacijski kompleks), ki se hitro povežejo ali razpadejo v nove spojine (produkte). Proces nastanka vezi je eksotermen pojav. 

Od razlike obeh energijskih procesov (razcep in nastanek vezi) pri kemijski reakciji, je odvisno, ali se bo pri kemijski reakciji več energije sprostilo, ali porabilo.

<NAZAJ
>NAPREJ216/296