Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Utrjevanje znanja o kisikovih organskih spojinah

1.

Izberite pravilno ime za spojino s spodnjo racionalno formulo.

CH3CH2COCH2CH2CHO

2.

Dopolnite reakcijske sheme.

CH3COCH3 + K2Cr2O7/H+HCOOH + CH3COOH + Cr3+

HCHO + Ag+Ag (s) + HCOOH

CH3COCH3 + LiBH4 → CH3CHOHCH3

3.

Kateri od naštetih reagentov so nukleofili? Poiščite vse pravilne primere.

4.

Poiščite vse pravilne trditve o animaciji.

5.

Katera razvrstitev karbonilnih spojin po rastoči reaktivnosti za nukleofilni napad je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ227/335