Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

KEMIJA 3
i-učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije

Avtorji:
Metka Vrtačnik, Boris Zmazek, Bojana Boh

Urednica:
dr. Metka Vrtačnik

Slikovno gradivo:
Wikipedia, Wikimedia, Metka Vrtačnik, Boris Zmazek, Bojana Boh

Strokovni pregled:
dr. Alenka Majcen Le Marechal, mag. Mojca Orel
Konzulentski pregled:
mag. Mariza Skvarč
Jezikovni pregled:
Breda Munda
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Metka Vrtačnik, Boris Zmazek, Bojana Boh, Stanislav Šenveter, Vesna Mrkela, Jernej Regvat


ISBN 978-961-03-0143-1

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 162. seji, dne 13. 2. 2014 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/13 o potrditvi učbenika KEMIJA 3, e-učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije.

 

 

E-učbenik KEMIJA 3 je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ334/335