Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Delitev organskih spojin

Spoznali boste, da so organske spojine razširjene po vsem vesolju, ne le na Zemji, in da je osnova vseh organskih spojin skelet ogljikovih atomov v  ogljikovodikih.


Organske spojine najdemo tudi v medzvezdnem prostoru.

Organske molekule niso razširjene le na Zemlji, kjer predstavljajo osnovo živih sistemov, astronomi so jih odkrili tudi v tako različnih okoljih, kot so kometi sončnega sistema in dinamična področja oddaljenih galaksij, kjer se nenehno rojevajo in umirajo zvezde.

"Vojna galaksij"

Astrokemiki so v prostranih medzveznih prostorih odkrili poleg enostavnih organskih in anorganskih molekul, kot so formaldehid (metanal), eter, etin, ogljikov oksid, tudi veliko bolj kompleksne strukture, kot so polimeri, fulereni, poliaromatski ogljikovodiki in celo aminokisline, ki so na repih kometov "pripotovale" celo do našega sončnega sistema.


Ali lahko organske spojine uredimo v sistem?

Glede na izjemno veliko število organskih spojin (spomnite se podatka, da je od skoraj 60 milijonov znanih spojin kar 80 % organskih) se zdi, da jih je nemogoče urediti v enostaven in pregleden sistem. Na srečo to ni tako, saj jih je večina sestavljena iz razmeroma malo elementov. Poleg ogljika in vodika so to najpogosteje še kisik, dušik, žveplo, fosfor in halogeni. Poglejte poskus za dokaz žvepla v organski spojini.

Dokaz žvepla v organski spojini


Žveplo dokažemo kot črno oborino svinčevega sulfida PbS.


<NAZAJ
>NAPREJ17/335