Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba ogljikovodikov in vpliv na okolje

Naftna vrtina
Največji vir ogljikovodikov na Zemlji sta nafta in zemeljski plin. V letu 2011 smo načrpali 85 milijonov sodčkov (1 sodček = 159 L) nafte na dan. Kar 84 % vse nafte načrpa 20 držav, največ, kar 12 %, je je načrpala Rusija.

Žal se še vedno večino ogljikovodikov (bribl. 90%) porabi za proizvodnjo energije (transport, toplota, elektrika), le manjši del pa za predelavo v kemikalije, iz katerih se proizvajajo materiali za številne vsakdanje izdelke. Prav o uporabi ogljikovodikov in o njihovem vplivu na okolje bomo govorili v tej enoti.  

Ponovitev

Na grafu so prikazana vrelišča in tališča nasičenih nerazvejanih alkanov do 14 ogljikovih atomov. Na podlagi grafa dopolnite povedi.

Pri 20 °C so alkani od C1 do C4 v plinstem agregatnem stanju.
Pri 20 °C so alkani od C5 do C14 v tekočem agregatnem stanju.
Butan bo pri –20 °C v tekočem agregatmen stanju.
Heptan je pri sobnih pogojih v tekočem agregatnem stanju.
Pri 0 °C bo v trdnem agregatnem stanju le ogljikovodik z molekulsko formulo C 14 H 30 .

Drži, da so naslednje slike povezane z nafto?


Drži. Ne drži.

Drži. Ne drži.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ70/335