Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pomen naravnih barvil v fizioloških procesih

V tej učni enoti si bomo ogledali pomen barvil za varovanje in razmnoževanje organizmov, spoznali bomo tri glavne skupine barvil, ki sodelujejo pri procesu fotosinteze, in poiskali odgovor na vprašanje, kaj se dogaja z barvili v barvitem jesenskem listju.


Pomen barv za varovanje in razmnoževanje organizmov

Pojav barvil in barvnih vzorcev ima v naravi svoj evolucijski pomen. Naravna barvila imajo ključno vlogo pri prepoznavanju, varovanju in razmnoževanju organizmov. Nekatere živali se z barvami zavarujejo pred plenilci ali pa se neopazno približajo plenu. V primeru mimikrije se z varovalnimi barvami in s posnemanjem oblike zlijejo z okoljem in postanejo neopazne. Mnoge izrazito pisano obarvane živali, zlasti samci, izkoriščajo učinek barv v obredih parjenja in za obrambo življenjskega prostora. Močni kontrastni vzorci strupenih organizmov so svarilne barve. Na slikah lahko vidimo primere svarilnih barv v naravi.

Kobilica
Bogomoljka
Riba na morskem dnu

Močerad
Pajek
Osa
Črno-rumeni vzorec svarilnih barv se je evolucijsko uveljavil pri nekaterih strupenih živalih, npr. pri osah, čebelah, pajkih, močeradih in nekaterih žabah. Z njim svarijo potencialne plenilce, naj se jih ne dotikajo, ker so strupeni.

Šipek
Kolibrij
Ptiče privlači rdeča barva, zato so mnogi drobni plodovi rdeči. Užitni plodovi so hrana za ptice, ki obenem raznašajo semena in s tem pripomorejo k razmnoževanju rastlin. Tudi mnogi cvetovi, ki jih oprašujejo kolibriji, so rdečih barv.


<NAZAJ
>NAPREJ304/335