Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Skupine naravnih barvil

V tej učni enoti bomo raziskovali strukturne značilnosti naravnih barvil. Spoznali bomo: karotenoide kot predstavnike derivatov izoprena, primere derivatov pirola, pirimidina in kinona, flavonoide kot predstavnike derivatov pirana ter antocianidine kot najobsežnejšo skupino flavonoidov.


Glavni strukturni tipi naravnih barvil

Naravna barvila so barvilne snovi, ki nastajajo v celicah živega organizma. Anorganskih pigmentov po tej definiciji ne prištevamo mednje. Po kemijski zgradbi so naravna barvila zelo raznolika. Ena od možnih razvrstitev glavnih skupin organskih barvil iz naravnih virov je predstavljena v shemi.

 

 
 izopren  pirol  pirimidin  kinon  piran

Model molekule izoprena

Model molekule izoprena

Modela molekul pirola in pirimidina

Model molekule pirola Model molekule pirimidina

Modela molekul kinona in pirana

Model molekule kinona Model molekule pirana
<NAZAJ
>NAPREJ314/335