Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Amini so nukleofili

Spoznali boste, zakaj so amini kot nukleofilni reagenti pomembni v sintezi fiziološko aktivnih spojin in azo barvil. Na osnovi poskusov boste spoznali njihov nukleofilni značaj v sintezi amidov. Spoznali boste pripravo azo barvila z reakcijo diazotiranja in pripajanja.


Za ponovitev

V katerem primeru so derivati karboksilnih kislin razporejeni po rastoči reaktivnosti za nukleofilne adicije na karbonilni ogljikov atom?

Katerega od derivatov karboksilnih kislin predstavlja formula?

Poskus — pripava amida

Butilaminu po kapljicah dodajamo acetilklorid in reakcijsko zmes hladimo v ledeni kopeli. Opazujte spremembe na posnetku eksperimenta.


Rezultati poskusa

CH3CH2CH2CH2−NH2 + CH3COCl → CH3CH2CH2CH2NHCO −CH3 + HCl

Produkt reakcije, amid, je v vodi slabo topen, zato se izloči kot olje ali oborina.

<NAZAJ
>NAPREJ241/335