Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aminokisline − molekule življenja

Spoznali boste, zakaj aminokisline imenujemo tudi molekule življenja. Poseben poudarek bo na obravnavi  proteinogenih aminokislin, ki so gradniki peptidov in proteinov.

Predznanje

Povežite splošna imena spojin s primeri, prikazanimi s strukturnimi formulami na levi strani.

sekundarni amin
primarni amin
karboksilna kislina
keton
Število napačnih: 0

Zanimivost

Pomemben korak k razumevanju izvora življenja na Zemlji predstavljajo rezultati dveh eksperimentov, s katerima so znanstveniki dokazali, da bi nekatere  aminokisline lahko nastale v ogromnih oblakih ledenih delcev v vesolju ter nato na repih kometov  in asteroidov  prepotovale vesoljske razdalje do planetov, npr. Zemlje.

Asteroidi in komet

Dopolnite enačbe reakcij.

↔  znak označuje ravnotežje

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

CH3COOH + H2O $\rightleftharpoons$ CH3COO- + H3O+

Ovrednotite trditev.

Amini so organske baze in hkrati tudi nukleofili.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ249/335