Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ogljikovodiki − vpliv izomerije na fizikalne lastnosti

Simetrija (metulj)
Zdaj že vemo, da se ogljikovi atomi med seboj lahko povezujejo na različne načine. Zaradi različnega povezovanja atomov ogljika lahko nastane veliko možnih spojin. Več kot je atomov v molekuli, več možnih spojin z enako molekulsko formulo lahko nastane. Ta pojav imenujemo IZOMERIJA.

Ponovitev

1. Trem krogličnim modelom določite molekulsko formulo in vse tri spojine poimenujte.

Molekulska formula spojine A je C5H12 ,
molekulska formula spojine B je C5H12 ,
molekulska formula spojine C je C5H12 . Vidimo, da imajo vse tri spojine (enako/različno) enako molekulsko formulo.

2. Poimenujete vse tri spojine.

ime spojine A je: pentan ,
ime spojine B je: 2-metilbutan ,
ime spojine C je 2,2-dimetilpropan .Vse tri spojine imajo (enako/različno) različno ime.

3. Vse tri spojine so še enkrat zapisane z različnimi zapisi, formulami. K vsaki formuli zapišite vrsto formule, s katero je spojina zapisana (prostorska, strukturna, skeletna ali racionalna).

Spojina
Vrsta zapisa
  racionalna
  strukturna

skeletna

racionalna

prostorska
<NAZAJ
>NAPREJ46/335