Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivnost ogljikovodikov

Titan-Saturnova lunaOgljikovodiki so spojine, ki so v vesolju pogoste. Saturnova luna Titan v svoji atmosferi vsebuje 1,6 % metana, ki celo dežuje na njegovo površino, vulkani bruhajo metan, v bližini severnega pola pa so celo jezera tekočega metana in etana.

Ogljikovodiki so na Zemlji razširjeni v obliki zemeljskega plina in nafte, ki naj bi nastala iz odmrlih organizmov skozi milijone let. Ker je nafta nereaktivna, se je ohranila toliko časa. V tej enoti bomo govorili prav o reaktivnosti ogljikovodikov.

Ponovitev

Ogljikovodiki so spojine ogljika in vodika, ki se razlikujejo med seboj po zgradbi in jih na podlagi tega delimo v posamezne spojine. 

1. Naslednje spojine glede na shemo na sliki razvrstite v ustrezno skupino spojin (alkan, cikloalkan ...).


  skupina
   
A
aren
B
alkan
C
cikloalkan
D
alken
E
cikloalken
F
alkin
G
cikloalkin
   

2. Prikazan je elektrostatični naboj treh molekul. Modra barva kaže pozitivni potencial (primanjkljaj elektronov), rdeča pa izrazit negativni potencial (prebitek elektronov).

El. naboj El. naboj El. naboj
Iz prikazanega lahko sklepamo, da sta metan in etan (bolj/manj) manj reaktivna od metanola.
<NAZAJ
>NAPREJ59/335