Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lipidi — zgradba, delitev in lastnosti

V tem poglavju boste spoznali, kaj so lipidi, kako jih delimo in katere lastnosti imajo. 


Za ponovitev

Povežite formulo funkcionalne skupine z njenim imenom.

estrska
-COOR
karboksilna
-COOH
aldehidna
-CHO
hidroksilna
-OH
Število napačnih: 0

Etri so spojine, ki nastanejo z reakcijo med karboksilnimi kislinami in alkoholi.

Drži. Ne drži.

Kaj imajo skupnega?

Cilji:

Spoznali boste, kaj je skupnega orehovim jedrcem, lešnikom, mandeljem in čipsu.

Potrebščine:

Za eksperiment potrebujete: oreh, lešnik, mandelj, krompirček "čips" , list belega nepovoščenega papirja, plastično kadičko, vodo in pestilo.

Na list navadnega pisemskega papirja položite: orehovo jedrce, lešnik, mandelj in krompirček "čips". Označite mesta s svinčnikom. Nato s pestilom strite vzorce kar na papirju in preostanke zavrzite. Papir dobro otresite. Poglejte ga proti svetlobi. Kaj opazite? Nato položite papir, na katerem so madeži, v kadičko z vodo. Opazujte, kako se papir omoči z vodo.

Če v delikatesi kupite šunko, jo bo prodajalka

Ovrednotite trditev. Reakcija esterifikacije je elektrofilna substitucija.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ187/335